راهنمای جامع پایگاه اطلاعاتی Scival

معرفی پایگاه Scival

پایگاه Scival تحت مالکیت Elsevier یکی از حرفه ای ترین و قوی ترین ابزارهای علم سنجی برای سازمان های پژوهشی و دانشگاه ها محسوب می شود. یک ابزار قدرتمند و انعطاف پذیر بی نظیری است که این امکان را فراهم می کند تا کارایی تحقیق و پژوهش، ارزیابی مربوط به همکاری مؤسسه ها، روند جدید تحقیقات در حال ظهور و گزارش های منحصر به فرد شناسایی و تحلیل شود. Scival از داده ها و محتویات پایگاه اطلاعاتی Scopus و ScienceDirect استفاده می کند. داده ها در اسکوپوس روزانه و در سایول هر هفته بروزرسانی می شود. سایول یک کپی از داده های پایگاه اسکوپوس را دریافت می کند که سپس به منظور بهینه سازی معیارها و قابلیت های آن داده ها ساختاربندی می شود و این بدان معنی است که سایول مبتنی بر اسکوپوس است.

پایگاه Scival

کاربران پایگاه Scival چه کسانی هستند؟

• محققان
• مدیران پژوهشی
• تحلیل گران پژوهشی

نوع سازمان ها در پایگاه Scival

پایگاه اطلاعاتی Scival از 5 نوع سازمان استفاده می کند: دانشگاهی، شرک ‏های حقوقی، دولتی، پزشکی و غیره
• دانشگاهی: دانشگاه کالج، دانشکده پزشکی و مؤسسه های تحقیقاتی.
• شرکت: شرکت های بزرگ و شرکت های حقوقی.
• دولت: دولت و سازمان های نظامی.
• پزشکی: پزشکی و بیمارستان.
• دیگر: سازمان های غیردولتی.

پایگاه Scival تجزیه و تحلیل موارد زیر را امکان پذیر می سازد:

• عملکرد پژوهشی افراد،
• گروه های تحقیقاتی، مؤسسه ها، شبکه های همکاری، حوزه ها و موضوعات تحقیقاتی.

معیارهای ارزیابی مجله در Scopus و Scival

پایگاه های اطلاعاتی Scival و Scopus از دو معیار برای ارزیابی مجله ها استفاده می کنند که توسط تیم تحقیقاتی آکادمیک توسعه داده شده است.
1. SNIP: Source-Normalized Impact per Paper
2. SJR: SCImago Journal Rank
Scopus دارای دو شاخص استنادی SNIP و SJR برای اندازه گیری تأثیر مجله است. این شاخص ها از داده های استنباطی که از پایگاه داده اسکوپوس گرفته شده است استفاده می کنند تا دو جنبه ی مختلف تأثیر یک مجله را نشان دهند:
SNIP: در محاسبه “شاخص تأثیر به هنجار شده بر اساس منبع” از ضریب تأثیر مجلات بهره گرفته شده است. بدین معنی که میانگین استناد بر مقاله محاسبه می شود مثلا میانگین استنادی بر مقاله در یک بازه زمانی سه ساله. این مقدار ضریب تأثیر خام مجله در یک سال معین نامیده می شود. در ادامه ضریب تاثیر خام بر پتانسیل استنادی پایگاه در رشته ی مربوطه تقسیم می شود تا تفاوت های رشته ها به لحاظ رفتار استنادی و نیز به لحاظ میزان پوشش در پایگاه تصحیح شود. پتانسیل استنادی عبارت است از میانگین شمار ارجاعات سه ساله بر مقاله در یک مجله.
SJR: شاخص “رتبه مجالات سایمگو” نفوذ علمی یک مجله را با در نظر گرفتن دو عامل تعداد استنادها و میزان اهمیت یا اعتبار مجلات استناد کننده تعیین می کند. این میزان از تقسیم میانگین استنادهای وزن دهی شده در یک سال معین بر تعداد مقالات سه سال قبل محاسبه می شود.
این دو شاخص برای همه قابل دسترس هستند و برای همه نشریات مندرج در پایگاه داده Scopus محاسبه می شوند. معیارهای دارای سازگاری نوع مقاله هستند، یعنی فقط استنادها و مقالات علمی در نظر گرفته شده اند.

ابزارهای سنجش در پایگاه Scival

1. Productivity metrics
2. Citation Impact metrics
3. Collaboration metrics
4. Disciplinarity metrics
5. Snowball Metrics

معیارهای مفید دیگر عبارتند از:
1. Citation Count
2. h-indices
3. The set of all other “Power metrics”
4. The set of all other “time-independent metrics”

معیارهای پروانه های ثبت اختراع در پایگاه اطلاعاتی Scival

Scival به استنادهای خروجی علمی اختراع ها نگاه می کند و پیوند های مربوط به هر دو استناد پروانه های ثبت اختراع و استناد مقاله های پایگاه اسکوپوس را فراهم می کند. این ارتباط بین علم و صنعت و همچنین جریان دانش کمک می کند و این ابزار اضافی برای نشان دادن تأثیر تحقیقات و یک شاخص قوی از اهمیت تحقیق برای صنعت به حساب می آید. داده های ثبت اختراع در دسترس عموم قرار دارد و برای تحلیل آماری برای اندازه گیری نوآوری، روند تکنولوژی و فعالیت های تحقیق و توسعه و غیره استفاده می شود. سایول پروانه های ثبت اختراع بزرگترین سازمان های ثبت اختراع را پوشش می دهد که شامل: اداره ثبت اختراع اروپا (EPO)، سازمان ثبت اختراع ایالات متحده (USPTO)، دفتر مالکیت معنوی انگلستان (IPO)، دفتر ثبت اختراعات ژاپن (JPO) و سازمان مالکیت معنوی جهانی (WIPO).

چگونه به پایگاه SciVal دسترسی پیدا کنیم؟

پایگاه Scival به آدرس زیر قابل دسترسی است.
www.scival.com

سامانه دانلود مقاله و دانلود کتاب ایران پیپر امکان دسترسی مستقیم به پایگاه SciVal را فراهم کرده است. برای دسترسی به این پایگاه، در صفحه اصلی سایت ایران پیپر، ابتدا بر روی تب دسترسی های مستقیم و سپس بر روی لینک این پایگاه کلیک کنید. پس از چند لحظه به پایگاه SciVal منتقل خواهید شد.

بررسی منوهای صفحه اصلی پایگاه سای وال

صفحه اصلی این پایگاه شامل منوهای Overview،Benchmarking و Reporting است.
در هر دو بخش Overview و Benchmarking در سمت چپ صفحه شاهد قسمت روبرو هستیم که امکان انتخاب مؤسسه و دانشگاه، پژوهشگران، مجموعه انتشارات، کشورها و موضوعات و زمینه های پژوهشی را برای کاربر فراهم می‏کند.
بخش Overview در واقع تجسم عملکرد تحقیق است که دسترسی به خلاصه های تحقیق از هر نهاد و سازمان، نقاط قوت تحقیقات منحصر به فرد و زمینه های تحقیق چند رشت ه‏ای را شناسایی و دسترسی به نقشه های ویژه Scival را برای همه نهادها و کشورها فراهم می کند.
دانشگاه یا مؤسسه مورد پژوهش را در قسمت مربوط به مؤسسات اضافه کرده و با انتخاب آن به تحلیل و بررسی دانشگاه مورد نظر می پردازیم.

 

 

 

بخش Overview

با انتخاب مؤسسه مورد نظر در بخش Overview تحلیل مربوط به آن در 10 تب به صورت زیر نمایش داده می شود.

1.Summary : در این قسمت از تحلیل دانشگاه و مؤسسه مورد نظر، شاخص های تحلیل و ارزیابی پایگاه اطلاعاتی Scival به همراه نقشه ویژه این پایگاه نشان داده می شود.

در این قسمت تعداد کل از خروجی های علمی برای نشان دادن بهره وری آن مؤسسه یا سازمان تعریف شده است که شامل مدارک منتشر شده در مجله، کتاب، رسانه های دیجیتالی یا بصری و نرم افزارها است همچنین در این قسمت از تحلیل ها پایان نامه و ثبت اختراع ها حذف شده است. معیارهای خروجی علمی برای ارزیابی بهره وری که در آن محققان از رشته ها یا رشته های مشابه و با طول دوره شغلی مشابه هستند مفید است(Scholary Output).

رایج ‏ترین ابزارها برای محاسبه خروجی علمی محقق

رایج ‏ترین ابزار برای محاسبه خروجی علمی محقق: Scopus – Scival – Web of Science – Google Scholar My Citations-USC Research Bank تعداد استنادهای دریافت شده (Citation Count)، نویسنده، استنادها در هر خروجی محاسبه تعداد استنادهایی است که تا به امروز توسط هر خروجی دریافت می شود. گاهی اوقات استنادها در هر خروجی با یک سال نمایش داده می شود، سال ها همیشه سالی است که خروجی در آن منتشر شده و به سالی که استناد در آن دریافت شده اشاره نمی شود(Citations per Publication). شاخص تأثیرگذاری استنادی وزن‏دهی شده در سطح رشته (Field-Weighted Citation Impact) بالاتر از یک نشان ‏دهنده عملکرد استنادی بهتر مقاله های آن دانشگاه در مقایسه با متوسط جهانی مقالات مشابه و شاخص پایین تر از یک نشان‏ دهنده عملکرد پایین مقاله‏ های آن دانشگاه در مقایسه با متوسط جهانی مقالات مشابه است. این ماتریس که از Scival گرفته شده است، نشان می‏ دهد که چگونه تعداد استنادهای دریافت شده توسط انتشارات محققان، با میانگین تعداد استنادهای دریافت شده توسط سایر نشریات مشابه که در پایگاه اطلاعاتی Scopus نشان داده شده است، مقایسه می‏شود.

شاخص h5-index

شاخص h5-index در واقع براساس داده های پنج سال گذشته نشان داده می شود. این شاخص تلاش برای اندازه گیری بهره وری و تأثیر کار منتشر شده می پردازد. ماتریس h-index برای سنجش فعالیت مفید است به طوری که بر تعادل بین دو جنبه اساسی عملکرد بهره وری و تأثیر استناد متکی است.

در قسمت Overview نقشه ویژه پایگاه اطلاعاتی Scival براساس حوزه های موضوعی نشان داده می شود. تحلیل های این بخش را می توان به صورت نمودارهای دایره ای، ستونی و جدول مشاهده کرد.

 

 

تحلیل دیگری که این قسمت از پایگاه اطلاعاتی Scival ارائه می دهد براساس موضوعات پژوهشی می باشد.

شاخص های عملکرد در پایگاه Scival

شاخص های عملکرد (Performance indicators) از دیگر تحلیل های ارائه شده این پایگاه می باشد که شامل:
Outputs in Top Percentiles: انتشارات جزو ده درصد که استناد بیشتر دنیا را دریافت کرده اند. معیارهای برتر، برای ارزیابی مشارکت در مقایسه با مقالات با نفوذ و بسیار با ارزش در حوزه های مشابه یا رشته های مشابه مفید هستند. همچنین می توان برای تشخیص بین محققان که عملکرد آنها به نظر می رسد مشابه ‏با سایر معیارهایی مانند خروجی علمی، استنادها در هر خروجی و یا همکاری هستند، استفاده کرد.
Publications in Top Journal Percentiles: این شاخص محاسبه می کند که چگونه بسیاری از نشریات در بالای 10درصد از مجلات بیشتر استناد شده توسط اسکوپوس قرار گرفته اند. در این بخش می توان بر اساس شاخص های Cite Score Percentile ، SNIP و SIR گزارش نشریات را در نمودار مشاهده کرد.


International Collaboration: همکاری های بین المللی.
Academic-Corporate Collaboration: همکاری های دانشگاهی و شرکتی.

2. Topics: تحلیل براساس حوزه‏های موضوعی را نشان می‏دهد.
3. Awarded grants: کمک‏های مالی مؤسسه یا دانشگاه مورد نظر نشان داده می‏شود.
4. Collaboration: اهمیت معیارهای مربوط به همکاری را نشان می دهد. تعدادی از معیارهای موجود در این دسته همکاری و تأثیر (Collaboration and Impact) و همکاری های علمی و سازمانی و تأثیر آن ها است از جمله همکاری‏های بین المللی، همکاری‏های ملی، سازمانی و تنها نویسنده (بدون همکاری).

5. Published: شامل تحلیل هایی چون Scholarly Output ، Outputs in Top Citation Percentiles و Publications in Top Journal Percentiles است.
6. Viewed: تعداد مشاهده، خروجی مؤسسه یا دانشگاه با درصد ببشتر بازدید، میانگین تعداد مشاهدات در هر اثر، شاخص استنادی وزن‏دهی دیده شده ها (Field-Weighted Views Impact).
7. Cited: تحلیل های مربوط به تعداد استناد.
8. Economic Impact: در این قسمت شاخص مربوط به پروانه های ثبت اختراع نشان داده می شود.

8-1. تعداد ثبت اختراع های استناد کننده در پنج سال گذشته به خروجی علمی مؤسسه یا کشور مورد نظر را نشان می دهد. شما می توانید بر روی “مشاهده لیست اختراعات” کلیک کنید تا لیستی از ثبت اختراع های استناد کننده را مشاهده کنید.
8-2. خروجی علمی اختراع شده: شمارش خروجی علمی منتشر شده توسط نهاد یا سازمان است که در اختراعات ذکر شده است. برای مشاهده لیست نشریات روی “مشاهده لیست نشریات” کلیک کنید.
8-3. شمارش معیارهای ثبت اختراع مجموع تعداد استنادهای دریافتی ثبت اختراع ها توسط یک نهاد مثلا دانشگاه را نشان می دهد.
8-4. استناد ثبت اختراع در هر خرجی علمی این است که میانگین استنادهای دریافتی ثبت اختراع ها از هر هزار خروجی علمی منتشر شده توسط نهاد یا سازمانی مانند یک دانشگاه را نشان می دهد. به عنوان مثال، تعداد استنادهای ثبت اختراع را با مجموع خروجی علمی دانشگاه برای مدت زمان نشان داده شده در این نمودار (پنج سال) تقسیم کنید و آن را به هزار افزایش دهید.
9. Societal Impact: تأثیرات اجتماعی به جنبه مهمی برای شاخص های انتشار تبدیل شده است دو معیار برای این دسته وجود دارد، از جمله: آلتمتریکس (رسانه های خبری، رسانه های اجتماعی، وبلاگ ها و …) و مشارکت عمومی (Public Engagement) شامل سخنرانی ها، هنرهای نمایشی مانند موسیقی، رقص و درام، نمایشگاه هایی از جمله گالری ها و موزه ها همچنین کنفرانس های تجاری از مشارکت عمومی حذف می شوند.
شاخص تأثیر اجتماعی شامل: رسانه های جمعی، قرار گرفتن در معرض رسانه های بین المللی، ملی، محلی و شاخص استنادی وزن دهی رسانه های جمعی.

10. Authors: نویسندگان برتر براساس تعداد آثار، شاخص h و تعداد استنادها نشان داده شده است.

Benchmarking

در این قسمت از پایگاه Scival می توان براساس نیاز اطلاعاتی کاربر، نمودار مربوط به آن دانشگاه یا مؤسسه مورد نظر را مشاهده کرد.

چگونه به پایگاه SciVal دسترسی پیدا کنیم؟

سامانه دانلود مقاله و کتاب ایران پیپر امکان دسترسی مستقیم به SciVal را فراهم کرده است. برای دسترسی به این پایگاه، در صفحه اصلی سایت ایران پیپر، ابتدا بر روی تب دسترسی های مستقیم و سپس بر روی لینک این پایگاه کلیک کنید. پس از چند لحظه به پایگاه اطلاعاتی SciVal منتقل خواهید شد.

دیدگاهتان را بنویسید