شرایط و منابع آزمون وکالت

داوطلبانی که در آزمون وکالت شرکت میکنند، می دانند که اولین گام موفقیت در آزمون وکالت، دسترسی به منابع آزمون وکالت است و گام بعدی برنامه ریزی برای چگونه خواندن و به خاطر سپاری مطالب است. شما با خلاصه منابع حقوقی که شامل خلاصه خط به خط منابع اصلی است و با هدف تثبیت مطالب در حافظه بلند مدت، می توانید به هدف خود که همانا قبولی در آزمون وکالت است برسید.

شرایط و منابع آزمون وکالت
شرایط و منابع آزمون وکالت

معرفی منابع و ضرایب آزمون وکالت کانون وکلا :

اگر بخواهیم دقیق تر شویم، از آنجایی که در آزمون وکالت، سوالات با دید بنیادی مطرح می گردد، فهم دقیق مطالب که در منابع آمده و تسلط کامل به آنها برای داوطلبین، تعیین کننده است.مدیریت زمان در هنگام مطالعه، پیوستگی مطالعه و مرور منظم و با قاعده نیز از دیگر موارد تعیین کننده در موفقیت در آزمون وکالت است، که انجام همه این موارد با برنامه ریزی دقیق و منظم قابل انجام است.

در خصوص منابع آزمون وکالت نکته شایان ذکراین است که، اولویت اول، مطالعه مواد قانونی و تسلط هرچه بیشتر به نص قانون است، زیرا شیوه طرح سوالات از مواد قانون می باشد و اولویت بعدی تسلط به شرح مواد قانونی و محشا ها می باشد. در نتیجه به داوطلبان عزیز موکدا توصیه می گردد، مواد قانونی را به خوبی مطالعه نمایند تا قادر باشند به اکثر سوالات مطروحه پاسخ صحیحی دهند.

دروس امتحانی آزمون وکالت و ضرایب آن:

ضرایبدروس
۳مدنی
۳آیین دادرسی مدنی
۲تجارت
۲جزا
۲آیین دادرسی کیفری
۱اصول فقه

 

 

 

منابع آزمون وکالت به تفکیک دروس

نص صریح قانون مدنیجزوات دکتر شهبازی وگزیده نکات دکتر صفایی قانون مدنی در نظم حقوقی دکتر کاتوزیان وکتب دکتر کاتوزیانحقوق مدنی
نص صریح قانون تجارتکلیات حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینیحقوق اسناد تجاری دکتر کاویانیحقوق ورشکستگی و نحوه تصفیه امور ورشکستگی دکتر ربیعا اسکینیحقوق تجارت
نص صریح قانون مجازاتحقوق جزا عمومی دکتر اردبیلی- گلدوزیانحقوق جزا اختصاصی(اموال) دکتر میر محمد صادقیحقوق جزا اختصاصی(اشخاص) دکتر میر محمد صادقیحقوق جزا
 نص صریح قانون آدک آیین دادرسی کیفری دکتر خالقیآیین دادرسی کیفری
 کتاب اصول استنباط دکتر ابوالحسن محمدی مبانی استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه(
 نص صریح قانون آدم ۳ جلد بنیادین دکتر شمسآیین دادرسی مدنی

به جز منابعی که در آزمون وکالت در جدول فوق معرفی شد منابع زیر از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

در آزمون وکالت شش عنوان درسی را از داوطلبان امتحان خواهند گرفت و باید توجه داشت که هر یک از این عناوین دارای منبع خاصی برای مطالعه می باشد. این عناوین ، منابع آزمون وکالت هر یک دارای ضرایبی به شرح زیر می باشند:

١ـ درس – حقوق مدنی – با ضریب ٣

بهترین منبع مطالعه ی کتاب برای درس حقوق مدنی برای آزمون وکالت ، کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تألیف دکتر ناصر کاتوزیان است  .این کتاب جامعترین و کاملترین منبع این درس می باشد.

٢ ـ درس آیین دادرسی مدنی با ضریب ٣

جدیدترین منبع مطالعه ی درس آیین دادرسی مدنی دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبدا..شمس است . همچنین داوطلبان می بایست مجموعه قانون آیین دادرسی مدنی ریاست جمهوری را نیز مطالعه نمایند .این دو کتاب مکمل هم می باشند .

٣ ـ درس حقوق جزا ( عمومی و اختصاصی ) با ضریب ٢

بی شک کاملترین منبع مطالعه ی درس حقوق جزای عمومی کتاب زمینه حقوق جزای عمومی تألیف دکتر رضا نوربها است . علاوه براین ، کتاب محشای قانون مجازات اسلامی تألیف دکتر ایرج گلدوزیان و نیز مجموعه قانون مجازات اسلامی ریاست جمهوری باید مورد مطالعه داوطلبان قرار گیرد تا نکته ای از قلم نیافتد !

۴ ـ درس آیین دادرسی کیفری با ضریب ٢

از جمله بهترین مطالعه ی این درس دوره دو جلدی آیین دادرسی کیفری تألیف دکتر محمد آشوری و نیز مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری ریاست جمهوری است .این کتاب در این درس به شدت توصیه میشود .

۵ ـ درس حقوق تجارت با ضریب ٢

همانطور که در جریان هستید از کاملترین منبع مطالعه ی این درس دوره پنج جلدی حقوق تجارت تألیف دکتر ربیعا اسکینی می باشد. علاوه بر این ، متن قانون تجارت نیز باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرد .این دو کتاب بی شک بهترین منابع هستند .

۶ ـ درس اصول فقه با ضریب ١

جامعترین منبع اصلی این درس کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه تألیف دکتر ابوالحسن محمدی است که چاپ نوزدهم به بعد این کتاب توصیه می شود .چون از این چاپ به بعد با تغییرات اساسی روبرو هستیم و کتاب بازنوبیسی شده است .

 

برنامه ریزی مطالعه برای قبولی در آزمون وکالت :

برنامه ای که در این بخش به داوطلبان توصیه می شود از کاملترین و جامعترین برنامه ریزی های درسی در چند سال اخیر است. مهمترین نکته ای که پس از معرفی منابع آزمون و پیش از برنامه ریزی قابل ذکر است مطالعه دقیق کتب معرفی شده می باشد. ازآنجایی که منابع درسی پیش گفته حجیم، پراکنده و اغلب دشوار می باشند و مطالعه آنها به یکباره به جهت سختی رقابت درآزمون ، زیاد مطلوب نیست به داوطلبان توصیه می شود در ابتدا مطالب را به طور منظم و خلاصه از کتب دربیاورند سپس با تکرار آنها در قالب برنامه ای منظم به خاطر بسپارند.

مهم ترین نکات برنامه ریزی برای قبولی در آزمون وکالت :

١ ـ هر داوطلب بر اساس زمانی که در طی روز می تواند به مطالعه اختصاص دهد باید برنامه خود را تنظیم نماید .

٢ ـ به جهت اهمیت دو درس حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ( که هر دو دارای ضریب ٣ هستند ) به داوطلبان توصیه می شود هر روز این دو درس را مورد مطالعه قرار دهند .

٣ ـ داوطلبان در هر روز علاوه بر دو درس پیش گفته باید متناسب با زمانی که در اختیار دارند یک یا دو کتاب دیگر نیز مطالعه نمایند .

۴ ـ با اینکه درس اصول فقه دارای ضریب یک می باشد ولی به جهت دشواری این درس ، اهمیت آن در قبولی داوطلبان بسیار زیاد است .

۵ ـ برای آنکه داوطلبان نظمی منطقی در مطالعه داشته باشند توصیه می شود برنامه ریزی درسی خود را هماهنگ با برنامه زمان بندی آزمون انجام دهند . به طوری که قبل از آزمون ، مطالب درسی برای داوطلبان بارها تکرار شود تا در ذهن تثبیت گردد .

۶ ـ مطالعه ی داوطلبان باید پیوسته و مستمر صورت پذیرد .

٧ ـ مطالعه باید همراه با فهم عمیق و دقیق مطالب باشد.

چگونگی اخذ پروانه وکالت دادگستری :

با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٧/١/١٣٧۶:

کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال ( معمولاً این آزمون در پاییز هر سال برگزار می شود ) نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید ( معمولاً این آگهی در مرداد ماه هر سال در روزنامه اطلاعات درج می گردد ) اقدام نمایند.

نکته مهم:

به موجب تبصره ماده یک این قانون تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون به عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون ، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نمایند.

توجه:

به موجب ماده ٢ همان قانون برای اشخاصی پروانه وکالت صادر می شود که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی باشند.

شرایط شرکت در آزمون وکالت

۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲. دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق

(از دانشکده‌های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری باشد) یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

تبصره ۱:

کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند؛ بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تبصره ۲:

مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری باشد.

تبصره ۳:

دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.

۳-۳.شرایط سنی:

پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضایی استان تهران فقط به کسانی داده می شود که هنگام ثبت‌نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های قضایی پروانه کارآموزی به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت‌نام سن آنها از ۵۰ سال تمام بیشتر نباشد.

۳-۴.

برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می‌شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.