ایمپکت فاکتور یا ضریب تاثیر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ضریب تاثیر معیاری است که برای ارزیابی اهمیت نسبی مجلات دانشگاهی بر اساس فراوانی استناد به مقالات آنها استفاده می شود. این یک معیار به طور گسترده شناخته شده و تاثیرگذار برای کیفیت یک مجله است که توسط محققان، ناشران و آژانس های مالی در سراسر جهان استفاده می شود. درک ضریب تأثیر برای محققان …

ادامه مطلب

آشنایی با علم سنجی و شاخص های مربوط به آن

علم سنجی چیست؟ براساس تعریف های بسیاری که از علم سنجی (Scientometrics) مطرح شده است علم سنجی را می توان تجزیه و تحلیل کمی و تا حد امکان کیفی فرایند تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات علمی و عوامل مؤثر بر آن و توصیف، تبیین و پیش بینی این فرآیند به منظور برنامه ریزی، سیاست …

ادامه مطلب