سایت هایی برای یافتن ضریب تأثیر مجلات

سایت هایی برای یافتن ضریب تأثیر مجلات

ضریب تأثیر (Impact Factor)، یک شاخص کمی است که برای ارزیابی، مقایسه و رتبه‌بندی نشریات علمی در رشته‌های مختلف در سطح ملی یا برای مقایسه مجله‌ها در سطح بین‌المللی به کار گرفته می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده فراوانی استنادهایی است که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ و در یک نشریه داده می‌شود.

این عامل همه ساله توسط مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) بر مبنای ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن محاسبه و نتیجه در گزارش‌های ارجاع مجله یا Journal Citation Reports (JCR) منتشر می‌شود. این ضریب، نه برای مقاله یا نویسنده، بلکه برای مجله محاسبه می‌شود. محاسبه بر مبنای یک دوره سه ساله صورت می‌گیرد؛ برای مثال اگر در سال ۸۴ جمعاً ۴۰ ارجاع به مقاله‌های سال‌های ۸۲ و ۸۳ آن مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال ۸۲ تعداد ۲۶ مقاله و در سال ۸۳ تعداد ۲۴ مقاله چاپ شده باشد، ضریب ارجاع آن مجله از تقسیم ۴۰ بر 50 (مجموع 26 و 24) به دست می‌آید که 8/0 است؛ یعنی به طور متوسط هر مقاله آن نشریه 8/0 مرتبه مورد استناد مقالات دیگر قرار گرفته است.
قابل توجه است که Impact Factor فقط درمورد نشریات نمایه‌شده در بانک اطلاعاتی Web of Science و توسط مؤسسه ISI محاسبه و منتشر می‌شود.

با استفاده از سایت های زیر می توانید ضریب تأثیر (Impact Factor) مجله مورد نظر خود را پیدا کنید (سایت هایی برای یافتن ضریب تأثیر مجلات):

http://bioxbio.com/if

http://scijournal.org

http://impactfactor.ir

ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید