شرایط جذب هیأت علمی + سوالات متداول

هدف از شرایط جذب هیأت علمی مقرر در آیین نامه هرنوع جذب عضو هیأت علمی به شکل قراردادی، پیمانکاری، پروژه سربازی، مأموریت، انتقالی و امتیاز تحصیلی می باشد.

پروسه جذب هیأت علمی

بعد از آگهی فراخوان عمومی جذب اعضای هیأت علمی و امتیاز تحصیلی که مطابق فرم ها و روال مربوطه اطلاع رسانی شده پیش می رود، دبیرخانه اقدام به اخذ انجام فراخوان و پیگیری تقاضای دواطلبان می نماید.

دبیرخانه همه تقاضاهای رسیده را به هیأت اجرایی جذب می فرستد و با تشخیص هیأت اجرایی جذب برای اشخاصی که شرایط را دارند، پرونده تشکیل می دهد و به افرادی که شرایط اولیه نداشتند، اطلاع رسانی می کند. دبیرخانه پس از ایجاد پرونده برای داوطلبان احراز شرایط، در آن واحد پرونده آن ها را بسته به نظر هیأت اجرایی جذب هیأت علمی ، به کارگروه های ارزیابی قدرت علمی و شایستگی عمومی و در رابطه با واحدهای معارف اسلامی به نظارت امور اساتید سازمان نمایندگی مقام معظم رهبری می فرستد.

شرایط جذب هیأت علمی
شرایط جذب هیأت علمی

کارگروه ارزیابی قدرت علمی و شایستگی های عمومی با تشکیل جلسه و دعوت از اشخاص مشخص شده به منظور تجزیه و تحلیل پرونده داوطلبان اقدام کرده و نتیجه ارزیابی شایستگی را بسته به امتیازات کسب شده از فرم مربوطه، به دبیرخانه می فرستد و آنجا پس از بررسی پرونده ها تصمیم خود را اعلام می کنند. دبیرخانه چکیده پرونده داوطلبان تایید شده را براساس فرم مربوطه به طور فیزیکی و نیز توسط سایت جامع جذب، به دبیرخانه هیئت مرکزی جذب می فرستد.

همچنین هیأت مرکزی جذب، تصمیم آخر تا سقف ۴۵ روز به دانشگاه و موسسه موردنظر اطلاع می دهد و موسسه مسئول است تا سقف ۱۱ روز نتیجه را به اطلاع داوطلب برساند. صدور ابلاغ استخدام اعضای هیأت علمی به صورت پیمانکاری بعد از تأیید هیئت مرکزی جذب و فرستادن مدارک لازم از سمت موسسه به واسطه معاونت آموزشی سازمان انجام می شود.

شرایط جذب هیأت علمی (عمومی)

داوطلبان عضویت هیأت علمی باید شرایط عمومی طبق مصوبه ۶۰۸ مورخ ۱۹ تیرماه سال ۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر را داشته باشند:

 • ایرانی باشد و در طول دوران خدمت تابعیت را تغییر ندهد و تابعیت مضاعف نگیرد.
 • حداقل معدل برای دوره لیسانس ۱۴٫
 • حداقل معدل برای دوره فوق لیسانس و دکتری حرفه‌ای ۱۶٫
 • حداقل معدل برای دوره دکتری تخصصی ۱۷ (با اعمال ضریب تطبیق معدل).
 • وفادار عملی بودن به مقرارت وضع شده در جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه.
 • معتقد بودن به دین اسلام یا یکی از ادیان مقبول در مقررات اساسی کشور ایران.
 • عدم سابقه عضویت یا تعلق به تیم های سیاسی مخالف با جمهوری اسلامی ایران.
 • مشهور نبودن به تبهکاری و ناپاکی و عمل به امور غیراخلاقی.
 • عدم سوء سابقه حقوق.
 • محکوم به محرومیت از خدمات همیشگی دولتی طبق رأی صادر شده از سمت سازمان های مربوطه نشده باشد.
 • به مواد مخدر و مشروبات الکلی اعتیاد نداشته باشد و مشغول خرید و فروش آن ها نباشد.
 • کارت پایان خدمت یا معافیت پزشکی داشته باشد.
 • از لحاظ جسمانی متناسب با کار موردنظر، سالم و توانمند باشد.
 • حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری حرفه ای )مجموعه پزشکی( یا سطح سه حوزوی داشته باشد.
 • حداکثر سن برای افرادی که فوق لیسانس یا دکتری یا سطح سه حوزوی، ۳۱ سال و برای افرادی که دکتری تخصصی و سطح چهار حوزوی را دارند، ۴۰ سال می باشد.

بند ۱-

خبرگان اگر مدرک دانشگاهی نداشته باشند با داشتن شرایط در قالب قوانین و مقررات مربوطه از شمول از این تبصره مستثنی می باشند. بندهای “م” و “ل”

بند ۱-

اگر موسسه به خدمات داوطلبان با مدرک تحصیلی دکتری حرفه ای و سن بالای ۴۰ سال

نیاز داشته باشد، که بسته به تشخیص هیأت ممیزه مربوطه دارای تمایزهای علمی منحصربه فرد می باشند، این داوطلبان با تصویب هیأت امنا از این بند مستثنی هستند.

شرایط جذب هیأت علمی (اختصاصی)

داوطلبان به منظور  جذب اعضای هیأت علمی موسسه باید علاوه بر بهرمند بودن از شرایط

کلی متناسب با مرتبه مورد نیاز، دارای شرایط اختصاصی زیر به بسته به نظر مراجع مربوطه باشند:

 • مدرک تحصیلی متناسب با یکی از جایگاه های علمی مورد نیاز:
  • مدرک تحصیلی دکتری حرفه ی و یا رده ۴ حوزوی با رساله پژوهشی برای همه رشته های دانشگاهی(به جز مجموعه پزشکی) و یا برخورداری از درجه تخصصی )مدرک تخصصی( در مجموعه پزشکی برای داوطلبان ورود به خدمت در جایگاه استادیار
  • دارا بودن مدرک فوق لیسانس و یا سطح ۳ حوزوی در رشته خاص مربوط برای همه رشته های دانشگاهی به جز پزشکی و برخورداری از درجه دکتری حرفه ای )در مجموعه پزشکی( برای داوطلبان هیأت علمی در جایگاه مربی با رعایت بند
  • با یک زبان بیگانه آشنایی کافی داشتن برای داوطلبان جذب اعضای هیأت علمی در جایگاه مدرس و استادیار لازم است.

بند ۱:

بخاطر ارزش قائل شدن برای هرم علمی، از تاریخ اجرای این دستورالعمل، استخدام عضو هیأت علمی در جایگاه مربی آموزشیار و مربی تحقیقاتی ممنوع است.

بند ۱:

موسسه می تواند به منظور حفظ هرم علمی و در صورت تقاضا برای جذب اعضای هیأت علمی در جایگاه مدرس، با ارائه اطلاعیه توجیهی برای دریافت مجوز از هیأت امنای موسسه مربوط، اقدام کند.

انواع قالب های جذب اعضای هیأت علمی

استخدام در موسسه بعد از دارا بودن شرایط عمومی و تخصصی، به صورت تمام وقت و در قالب یکی از فرم های زیر با رعایت شرایط و قوانین این دستورالعمل انجام می شود:

 • استخدام پیمانی برای مسئولیت های نهادی براساس قرارداد که تمدید آن، به کسب آیین نامه، دادن ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و دست کم امتیازات طبق امتیازات درج شده، به ترتیب برای جایگاه های مربی و استادیاری و نیز پذیرش رئیس موسسه یا جایگاه تحقیقاتی ابلاغی از سمت وزارت مجاز از سمت او است.
 • استخدام رسمی آزمایشی به منظور مسئولیت مقام های سازمانی.
 • استخدام رسمی قطعی به منظور مسئولیت مقام های سازمانی.

جایگاه های اعضای هیأت علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی

 • مربی آموزشیار مربی تحقیقاتی
 • استادیار آموزش /پژوهشی
 • دانشیار آموزشی/ پژوهشی
 • استاد آموزشی/پژوهشی

اکثر مواقع ابتدا اعضا به صورت پیمانی جذب می شوند.

بند ۱- اگر داوطلب جذب اعضای هیأت علمی در موسسه، پیش از استخدام در موسه، در هیأت علمی یکی از موسسه های آموزشی و دانشگاهی و تحقیقاتی و تکنولوژی خارج از ایران سابقه جایگاه علمی بالاتر از استادیاری سابقه داشته باشد، انتصاب جایگاه دانشیاری و یا استادی درصورتی که وزارت موسسه را از نظر اعتبار تایید کرده باشد، با رعایت قوانین این دستورالعمل و دستورالعمل ارتقای جایگاه مانعی ندارد.

نکات اساسی شرکت در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی

 • تعهد و اشتغال بورسیه براساس آیین نامه خود است و افرادی که بورسیه گرفتند، نمی توانند در فراخوان
 • های غیر بورسیه شرکت کنند.
 • مقرارت و قوانین برای فرزندان شهدا، اثارگران و آزادگان نیز برقرار است.
 • اولویت جذب با داوطلبان بومی همان استان است.

نکات مهم در ثبت نام فراخوان جذب اعضای هیأت علمی

بسته به اینکه ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیات علمی نیاز به هزینه دارد، بنابراین ابتدا از رشته انتخابی اطمینان حاصل کنید و بع واریز را انجام دهید چرا که پس از واریز وجه برگشت داده نخواهد شد.

اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، بازنشسته‌های دیگر نهادها نمی توانند در فراخوان جذب دانشگاه شرکت کنند.

ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیات علمی بیانگر دعوت از شما برای مصاحبه علمی نیست. موسسه ها بعد از اخذ رزومه ها آن ها را مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهند و اگر که رزومه اخذ شده از سمت دانشگاه تایید شده باشد، داوطلب برای مصاحبه دعوت می شود و در غیراینصورت برای مصاحبه دعوت نمی شوند. شایان ذکر است رزومه های اخذ شده توسط خود دانشگاه ارزیابی می شوند، از این رو برای هر نوع  پیگیری، داوطلبان صرفا باید به دانشگاه یا موسسه ای که در اولویت خود انتخاب نموده اند، مراجعه داشته باشند.

درمجموع رشته تخصصی و شرایط داوطلب با اعلام نیاز مندرج در سایت جذب دانشگاه باید متناسب باشد.

به منظور اولویت بندی کردن رشته ها باید داوطلب به مدرک و نوع جنسیت و ضوابط مقرر در اعلام تقاضا دقت کند و اولویت برگزیده با رشته و گرایش داوطلب باید هماهنگ باشد. داوطلبان پیش از تکمیل اطلاعات خود از بخش اعلام خواسته دانشگاه ها، شرایطی را که در انتخاب آن ها رشته و گرایش خود را در نظر گرفته اند مشاهده و بنویسند تا پس از پرداخت وجه آن ها را در قسمت اولویت ها انتخاب نمایند.

ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی به صورت آنلاین و بوسیله سامانه مرکز جذب اعضای هیأت علمی است. همه داوطلبان باید که در تاریخ مقرر و از سامانه www.mjazb.ir  بعد از خواندن دقیق مقررات ) اگر شرایط لازم را داشتند) و تهیه کردن مدارک و مشخصات لازم برای ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیأت اقدام نمایند. مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده به عهده متقاضی بوده و در هر مرحله‌ای که هرگونه مغایرت مشاهده گردد، درخواست وی منتفی می‌شود.

سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی

این سامانه در حال حاضر با پشتکار متخصصان به بهره برداری رسیده و چند زیرسیستم دارد:

 • اعلام نیاز دانشگاه ها
 • ثبت خواسته داوطلبان
 • ارزیابی محتوای پرونده ها در هیأت اجرایی جذب و مجموعه های توانمندی علمی و شایستگی عمومی
 • کنترل پرونده ها در هیأت مرکزی جذب و تطبیق رعایت دستورالعمل ها

نحوه ثبت نام در فراخوان

ثبت نام در سامانه www.mjazb.ir ؛

برای تشکیل حساب کاربری داوطلبان باید از بخش  “سایت جامع جذب اعضای هیأت علمی”  گزینه ثبت نام داوطلبان جذب را انتخاب نمایند.

راهنمای ارتباط با سیستم جذب اعضای هیأت علمی

اگر به راهنمایی بیشتر احتیاج دارید، داوطلبان می توانند از قسمت سوالات متداول در سامانه استفاده نمایند که در ادامه نیز سوالات متداول را قرار می دهیم. اگر پاسخ خود را نیافتید می توانید سوال خود را ارسال کنید تا به شما پاسخ دهند.

سوالات متداول فراخوان جذب اعضای هیأت علمی

 • سالیانه چند مرتبه و در چه زمانی فراخوان برگذار خواهد شد؟   

سالیانه دو بار که در ماه های شهریور و بهمن برگزار می شود و ویژه افرادی است که دکتری یا فوق لیسانس دارند و دانشجو نیستند.

 • داوطلب برای شرکت در فراخوان به صورت پیمانی به کارت پایان خدمت نیاز دارد؟

بله  صرفا در طرح سربازی به کارت پایان خدمت نیاز نیست.

 • داوطلبان می تونند در فراخوان های متعدد شرکت کنند؟

 بله.

 • فایل هایی که باید در سایت نوررضوی آپلود شوند چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

فایل های بارگذاری شده باید پسوند pdf  داشته باشند و بیشتر از ۲ مگابایت حجم نداشته باشند و همچنین تصاویر از نوع .jpg باشد و  حجم آن ها از ۵۰۰ کیلو بایت بیشتر نباشد.

 • معرفان چند نفر باید باشند؟

پنج نفر معرف علمی و عمومی نیاز است.

 • فیلترهای جستجو در بخش تعیین اولویت بر اساس چه مواردی باید باشد؟

 فیلترهای جستجو شهر یا استان قرار داده شوند.

 • برای مشخص نمودن اولویت ها باید به چه عناوینی دقت نمود؟

 به مدرک تحصیلی و نوع جنسیت و ضوابط موجود در اعلام خواسته. درضمن دقت کنید رشته و گرایش شما باید با اعلام نیاز مرکز تناسب داشته باشد.

 • نحوه حذف و ویرایش اولویت چگونه است؟ 

در بخش انتخاب اولویت ها، اولویت های برگزیده شما در جدول قابل نمایش است و با استفاده از گزینه حذف، امکان حذف اولویت وجود دارد. جابجایی اولویت ها با فلش های زرد رنگ انجام می شود.

 • پس از تمام شدن زمان فراخوان آیا تمدید می شود؟

اگر تمدید شود صرفا در سامانه جذب به آدرس mjazb.ir  اطلاع رسانی می شود.

 • چگونه متوجه شویم که ثبت نام تکمیل شده است؟

اگر که کلیه مراحل در حالت رزومه تیک سبز داشته باشد ثبت نام شما به اتمام رسیده است. برای مشاهده وضعیت خود از صفحه نخست، گزینه مشاهده وضعیت را بزنید و فراخوان مدنظر را انتخاب و شرایط خود را ببینید.

 • برای مشاهده تقاضای نیاز دانشگاه چه باید کرد؟

اول باید در سایت نور رضوی حساب کاربری خود تشکیل داد (بدون هزینه) و بعد با ورود به حساب کاربری خود در بخش اعلام تقاضا دانشگاه با تکمیل کردن فیلد های تعیین شده اقدام به جستجوی رشته و دانشگاه مدنظر نمایید.

 • چه زمانی باید هزینه فراخوان را واریز کرد؟

بعد از پر کردن فیلدها و آپلود مدارک خود در سایت:

(لازم است که داوطلبان پیش از تکمیل اطلاعات خود از بخش اعلام نیاز دانشگاه ها اولویت های مورد نظر را که در انتخاب آنها رشته و گرایش خود را در نظر گرفته اند ببینند و بنویسند تا پس از پرداخت وجه آن ها را در بخش انتخاب اولویت وارد نمایند)

‫۱۴ نظرها

 1. با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  شرط معدل لیسانس با توجه به اینکه دوره های ارشد و دکتری تخصصی خیلی بهتر باشن، قابل اغماض هست؟

 2. معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد اگه ۱۵ باشه مشکلی نداره ؟یا باید کارشناسی ارشد ۱۶ به بالا باشه؟

 3. با سلام
  می توان گفت شرایط برای جذب هیات علمی به خصوص شرط معدل و سن بی معنی بوده و افراد بسیار لایق را ممکن است بدون بررسی کلیت پرونده از دوره رقابت برای این کرسی حذف کند. برای مثال بسیاری از برندگان جایزه نوبل فیزیک دوره تحصیلی موفقی در دانشگاه نداشته اند آیا می توان صرفا توانمندی آن ها با توجه معدل لیسانس نادیده گرفت. در بحث هیات علمی چنین خطوط قرمزی باید جایش را به بررسی کلیت پرونده توسط افراد متخصص در آن حوزه علمی بدهد.

 4. دوستان ثبت نام نکنید اساتید ۴ میلیون حقوق میگیرند یعنی اندازه یه کارمند ساده هم حقوق دریافت نمیکنند نخبه های علمی هم به خاطر همین مهاجرت میکنند

  1. کی گفته؟ استاد میشناسم ماهی ۱۵ میلیون میگیره.اونی که شما میگی احیانا استادیار هستش نه استاد تمام

 5. با سلام.
  من ثبت نام خود را قبلا به صورت ناقص انجام داده ام الان برای ورود به سایت رمز ورود را که وارد می کنم پیغام “رمز ورود اشتباه است” را می دهد و وقتی گزینه “رمز ورود خود را فراموش کرده ام” را کلیک می کنم پیغام می دهد که “رمز جدید به ایمیل شما ارسال شد” درصورتی که این آدرس ایمیل که رمز جدید به آن ارسال شده مربوط به من نیست یا اینکه سالها بدون استفاده و غیرفعال شده است. با درنظر گرفتن این مشکل چطور می توانم وارد این سایت شوم؟
  با سپاس فراوان

 6. با سلام من یک معلول هستم که می توانم در سن ۴۹ سالگی دکترا بگیرم می خواستم بدانم آیا در آن سن به صورت حق التدریس در دانشگاهای سطح پایین شهرستانها به من کار می دهند یا نه ؟

 7. با سلام و وقت بخیر. آیا داشنجویان دکترا رشته های وزارت علوم که بحث پژوهشی و پایان نامه شان مرتبط با رشته های وزارت بهداشت هست آیا می توانند در رشته وزارت بهداشت از جمله بهداشت حرفه ای درخواست جذب هییت علمی بدهند؟

 8. با سلام
  اگر کسی در مصاحبه هیئت علمی رد شود مجددا می تواند در همان رشته در فراخوان هایی بعدی شرکت کند؟

 9. برای ثبت نام در سامانه جذب متاسفانه در پروفایل من فراخوان ۹۹ نشان داده نمی شود و نمی توانم ثبت نام کنم. آیا دیگران نیز همین مشکل را دارند؟

 10. با سلام
  شنیدم که برای هیئت علمی باید رشته ارشد و دکترا همخوانی داشته باشه. این ب چه معنیه؟!! یعنی دقیقا یکی باشه یا مرتبط باشه؟ مثلا من با ارشد فیزیولوژی دام و طیور و دکترای فناوری تولیدمثل در دامپزشکی مشکلی ندارم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.