سفر علمی پژوهشگران: از جستجو تا رسیدن به پاسخ

سفر علمی پژوهشگران

انتشارات الزویر در سال 2015، پژوهشی را بر روی تعدادی از محققان انجام داد.

از 4688 پژوهشگر مورد بررسی، 95 درصد آن ها اعلام کردند که اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق مقالات مجلات پیدا می کنند.

دیگر منابع مورد استفاده توسط پژوهشگران تحت مطالعه عبارتند از (سفر علمی پژوهشگران):

 • کتاب ها و فصول کتاب ها (20 درصد)
 • پایگاه های اطلاعاتی (13 درصد)
 • دیگر موارد (3 درصد)

پژوھشگران از ابزارھای مختلفی برای یافتن اطلاعات مورد نیاز استفاده می کنند، اما شروع کار آن ھا با موارد زیر است (سفر علمی پژوهشگران):

 • پایگاه های اطلاعاتی متن کامل مانند ساینس دایرکت (39 درصد)
 • موتورهای جستجو مانند گوگل و بینگ (33 درصد)
 • پایگاه های اطلاعاتی استنادی مانند اسکوپوس (19 درصد)
 • خدمات کتابخانه ای ارائه شده توسط کتابداران و متخصصان اطلاعاتی (5 درصد)
 • رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک (2 درصد)
 • دیگر موارد (2 درصد)

محققان مقالات را از منابع زیر بازیابی می کنند (سفر علمی پژوهشگران):

 • ژورنال ها یا پلتفرم های ناشران (57 درصد)
 • کتابخانه ها (27 درصد)
 • مخازن سازمانی (8 درصد)
 • دیگر موارد (7 درصد)
 • مقالات غیر قابل دریافت (1 درصد)

بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد که فرآیند جستجو تا رسیدن به پاسخ یک ساعت طول می کشد.

اطلاعات فوق در قالب اینفوگرافی زیر قابل مشاهده هستند:

ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید