آشنایی با راهنمای بین المللی نشریات ادواری UlrichsWeb

📝 معرفی: راهنمای بین المللی نشریات ادواری UlrichsWeb منبعی برای جستجوی آسان اطلاعات کتابشناختی درباره بیش از 383 هزار نشریه ادواری از همه انواع آن شامل مجلات دانشگاهی و علمی، مجلات تجاری و بازرگانی، مجلات الکترونیکی، مجلات معتبر و داوری شده، مجلات دسترسی آزاد و رایگان، مجلات عمومی، انتشارات سازمان های بین المللی، هفته نامه ها، روزنامه ها، خبرنامه ها و مانند آن است.

راهنمای بین المللی نشریات ادواری UlrichsWeb

📝 کاربردهای راهنمای بین المللی نشریات ادواری UlrichsWeb:
✅ یافتن مجلات مناسب برای انتشار مقاله
✅ کسب اطلاعات بیشتر در مورد مجلات موردنظر
✅ استفاده توسط متخصصان اطلاعات برای بخش مجموعه سازی مجلات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

📝 تهیه کننده: پروکوئست (ProQuest)

📝 لینک دسترسی: http://ulrichsweb.serialssolutions.com

📝 چگونه به راهنمای بین المللی نشریات ادواری UlrichsWeb دسترسی پیدا کنیم؟

سامانه دانلود مقاله و کتاب ایران پیپر امکان دسترسی مستقیم به پایگاه UlrichsWeb را فراهم کرده است. برای دسترسی به این پایگاه، در صفحه اصلی سایت ایران پیپر، ابتدا بر روی تب دسترسی های مستقیم و سپس بر روی لینک دسترسی مستقیم این پایگاه کلیک کنید. پس از چند لحظه به پایگاه اطلاعاتی UlrichsWeb منتقل خواهید شد.

دیدگاهتان را بنویسید