دانلود موفق: 1083328

درصد دانلود موفق روز گذشته: %99.4

تعداد دانلود موفق روز گذشته: 3295

تعداد کاربران: 16832

مراکز طرف قرارداد: 10


۵۰۰ اعتبار مقاله ویژه رایگان برای اعضای هیئت علمی و کارمندان کتابخانه دانشگاه ها

جهت خرید اکانت اختصاصی پایگاه های turnitin ,ithenticate ، Grammarly و SciFinder به صفحه تعرفه های سایت مراجعه کنید.

منابع سامانه:

 • دسترسی از طریق لینک و DOI به تمام پایگاه های اصلی (دانلود رایگان و نامحدود از ScienceDirect ،Springer و IEEE)

 • جستجو و دانلود 100 میلیون مقاله لاتین (50 میلیون آرشیو بصورت رایگان و دانلود نامحدود)

 • جستجو و دانلود 5.7 میلیون کتاب لاتین (1.6 میلیون کتاب بصورت رایگان و دانلود نامحدود)

 • جستجو و دانلود از 80 پایگاه استاندارد (دانلود رایگان روزانه 1 استاندارد از پایگاه‌های IEEE ، ASTM و ISO)

 • جستجو و دانلود 5 میلیون پایان نامه لاتین (3 میلیون پایان نامه بصورت رایگان و دانلود نامحدود)

 • دسترسی مستقیم به بیش از 500 پایگاه علمی (دسترسی مستقیم رایگان به JCR و FirstSearch)


 • * نام سایت درباره سایت لینک
  **Scopusبزرگترين پايگاه نمایه استنادیقیمت 
  **Web of Scienceپايگاه نمایه استنادیقیمت 
  **InCitesدسترسی به دیتابیس های InCites و Essential Science Indicators پایگاه thomsonreuters.comقیمت 
  **JCRارزیابی مجلات ISIرایگان (وارد شوید)
  **Scivalپایگاه استنادی تجزیه و تحلیل پژوهشی SciValقیمت 
  **FirstSearchجستجو در پایگاه اطلاعات WorldCatرایگان (وارد شوید)
  **Engineering Villageبانك اطلاعاتي جامع مهندسيقیمت 
  **MathSciNetﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎتی در علوم ریاضیقیمت 
  **Reaxysجستجو در حوزه شيمي و علوم وابستهقیمت 
  **AccessScienceدانشنامه‌ی علمی و صنعتیقیمت 
  **Access Engineeringدانشنامه‌ی مهندسیقیمت 
  **ProQuestدسترسی به بیش از 1,900,000 پایان‌نامهقیمت 
  **ClinicalKeyانواع متون و محتوای تخصصی حوزه های پزشکیقیمت 
  **Lyndaارائه دهنده‌ی ویدئوهای آموزشیقیمت 
  **Films On Demandارائه دهنده‌ی ویدئوهای آموزشیقیمت 
  **Ovidجستجو و دسترسی به محتوای ژورنال‌ها و کتاب‌های علوم پايه، علوم زيستی و پزشکیقیمت 
  **UpToDateاطلاعات تفصیلی درباره مراقبت از بیمار و موارد بالینیقیمت 
  **HeinOnlineدانلود نامحدودقیمت 
  **orbit.comدسترسی به بیش از 70 میلیون اختراع از 95 کشور دنیاقیمت 
  *sciencedirect.comScience Directقیمت 
  *link.springer.comSpringer Linkقیمت 
  *ieeexplore.ieee.orgIEEE/IEE Electronic Libraryقیمت 
  *onlinelibrary.wiley.comWiley Online Libraryقیمت 
  *tandfonline.comTaylor & Francis Onlineقیمت 
  *journals.sagepub.comSage Journal Onlineقیمت 
  *onepetro.orgOnePetroقیمت 
  *pubs.acs.orgACS Publicationsقیمت 
  *pubs.rsc.orgRSC Publishingقیمت 
  *osapublishing.orgOptics InfoBase (OSA)قیمت 
  *ascelibrary.orgASCE Online Research Libraryقیمت 
  *content.iospress.comIOS Pressقیمت 
  *epubs.siam.orgSIAMقیمت 
  *asmedigitalcollection.asme.orgAmerican Society of Mechanical Engineers (ASME)قیمت 
  *jstor.orgJstorقیمت 
  *dl.acm.orgACM Digital Libraryقیمت 
  *search.ebscohost.comEbscohostقیمت 
  *ams.orgAmerican Mathematical Society (AMS)قیمت 
  *nature.comnatureقیمت 
  *igi-global.comIGI Globalقیمت 
  *iopscience.iop.orgIOPscienceقیمت 
  *mhebooklibrary.comMcGraw-Hill eBooksقیمت 
  *karger.comKarger E-Journalsقیمت 
  *techno-press.orgTechno Pressقیمت 
  *eurekaselect.comEurekaSelect (Bentham Science) قیمت 
  *nrcresearchpress.comNRC Research Pressقیمت 
  *oxfordjournals.orgOxford Journalsقیمت 
  *emeraldinsight.comEmerland Insightقیمت 
  *bioone.orgBioOne (BioOne.org)قیمت 
  *oxfordhandbooks.comOxford Handbooks Onlineقیمت 
  *journals.aps.orgAmerican Physical Society (APS)قیمت 
  *icevirtuallibrary.comICE Virtual Libraryقیمت 
  *spiedigitallibrary.orgSPIE Digital Libraryقیمت 
  *scitation.aip.orgAmerican Institute of Physics(AIP)قیمت 
  *liebertpub.comMary Ann Liebertقیمت 
  *crcnetbase.comCRCnetBASEقیمت 
  *rcpsych.orgJournlas of Royal College of Psychiatrists (rcpsych)قیمت 
  *sciencemag.orgScience Online (AAAS)قیمت 
  *annualreviews.orgAnnual Reviewsقیمت 
  *cabdirect.orgCAB Directقیمت 
  *saemobilus.sae.orgSAE mobilusقیمت 
  *aacrjournals.orgAmerican Association of Cancer Researchقیمت 
  *phycologia.orgInternational Phycological Societyقیمت 
  *journals.aace.comAmerican Association of Clinical Endocrinologists (AAAC)قیمت 
  *inderscienceonline.comInderscience Onlineقیمت 
  *aclandanatomy.comAcland's Video Atlas of Human Anatomyقیمت 
  *infoweb.newsbank.comNewsBank InfoWebقیمت 
  *journals.asm.orgAmerican Society For Microbiology (ASM)قیمت 
  *birpublications.orgBritish Institute of Radiology (BIR)قیمت 
  *journals.bmj.comBMJ Journals Onlineقیمت 
  *dukejournals.orgDuke University Pressقیمت 
  *jamanetwork.comJAMA Networksقیمت 
  *palgraveconnect.comPalgrave Connect eBooksقیمت 
  *oecd-ilibrary.orgOECD iLibraryقیمت 
  *jopdentonline.orgAcademy of Operative Dentistryقیمت 
  *joponline.orgAmerican Academy of Periondotologyقیمت 
  *mitpressjournals.orgMIT Press Journalsقیمت 
  *royalsocietypublishing.orgRoyal Society Publishingقیمت 
  *aaapjournals.infoAmerican Association of Avian Pathologists (AAAP)قیمت 
  *jcronline.orgJournal of Coastal Research Onlineقیمت 
  *quintpub.comQuintessence Publishingقیمت 
  *futuremedicine.comFuture Medicineقیمت 
  *pubs.asha.orgAmerican Speech-Language-Hearing Association (ASHA)قیمت 
  *www.iiarjournals.orgInternational Institute of Anticancer Researchقیمت 
  *jaapl.orgAmerican Academy of Psychiatry and the Law Onlineقیمت 
  *ajcc.aacnjournals.orgAmerican Association of Critical Care Nursesقیمت 
  *nutrition.orgAmerican Society for Nutrition (ASN)قیمت 
  *ems-ph.orgEuropean Mathematical Society Publishing House: EMSقیمت 
  *geoscienceworld.orgGeoScience World (GeoRef)قیمت 
  *pubsonline.informs.orgINFORMS PubsOnlineقیمت 
  *nowpublishers.comnow publishersقیمت 
  *healio.comHealio: Medical News, Journals, and Free CMEقیمت 
  *jleukbio.orgSociety for Leukocyte Biologyقیمت 
  *pediatrics.aappublications.orgAmerican Academy of Pediatrics (AAP)قیمت 
  *ajnr.orgAmerican Jiurnal Of Neuroradiologyقیمت 
  *fq.math.caFibonacci Quarterlyقیمت 
  *login.westlaw.co.ukWestlaw UKقیمت 
  *physiology.orgAmerican Physiological Society eJournalsقیمت 
  *batesvisualguide.comBates Visual Guide to Physical Examinationقیمت 
  *blackwellreference.comBlackwell Reference Onlineقیمت 
  *booksandjournals.brillonline.comBrill Online Books & Journalsقیمت 
  *search.informit.com.auInformitقیمت 
  *hstalks.comHenry Stewart Talks - The Business & Management Collectionقیمت 
  *magonlinelibrary.comMAG online libraryقیمت 
  *acu.kanopystreaming.comKanopyقیمت 
  *pep-web.orgPEP - Psychoanalytic Electronic Publishingقیمت 
  *psychiatryonline.orgPsychiatry Onlineقیمت 
  *journals.rcni.comRCNi (was Royal College of Nursing Publishing Company)قیمت 
  *aota.orgAmerican Occupational Therapy Associationقیمت 
  *streaming.videatives.comVideatives Streaming Serviceقیمت 
  *oxfordscholarship.comOxford Scholarshipقیمت 
  *accessmedicine.mhmedical.comAccess Medicine (McGraw-Hill)قیمت 
  *accesspediatrics.mhmedical.comAccess Pediatrics (McGraw-Hill)قیمت 
  *accesspharmacy.mhmedical.comAccess Pharmacy (McGraw-Hill)قیمت 
  *video.alexanderstreet.comAlexander Street Videoقیمت 
  *find.galegroup.comGALE Cengage Learningقیمت 
  *palgrave-journals.comInternational Abstracts in Operations Research (IAOR)قیمت 
  *biochemj.orgBioChemical Journalقیمت 
  *plantcell.orgAmerican Society of Plant Biologists (PLANT cell)قیمت 
  *alr-journal.orgAquatic Living Resourcesقیمت 
  *aanda.orgAstronomy & Astrophysics (A&A)قیمت 
  *eas-journal.orgEAS Publications Seriesقیمت 
  *epjap.orgThe European Physical Journal Applied Physics (EPJ AP)قیمت 
  *esaim-cocv.orgESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations (ESAIM: COCV)قیمت 
  *esaim-m2an.orgESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis (ESAIM: M2AN)قیمت 
  *esaim-ps.orgESAIM: Probability and Statistics (ESAIM: P&S)قیمت 
  *fruits-journal.orgFruitsقیمت 
  *metrology-journal.orgInternational Journal of Metrology and Quality Engineering (IJMQE)قیمت 
  *mmnp-journal.orgMathematical Modelling of Natural Phenomenaقیمت 
  *mechanics-industry.orgMechanics & Industryقیمت 
  *metallurgical-research.orgMetallurgical Research & Technologyقیمت 
  *mov-sport-sciences.orgMovement & Sport Sciences - Science & Motricitéقیمت 
  *radioprotection.orgRadioprotectionقیمت 
  *rairo-ro.orgRAIRO - Operations Researchقیمت 
  *rairo-ita.orgRAIRO - Theoretical Informatics and Applications (RAIRO: ITA)قیمت 
  *mov-sport-sciences.orgMovement & Sport Sciences - Science & Motricitéقیمت 
  *jamaevidence.mhmedical.comJAMAevidence (McGraw-Hill)قیمت 
  *oed.comOED: Oxford English Dictionary (Oxford University Press)قیمت 
  *muse.jhu.eduProject MUSE (John Hopkins University)قیمت 
  *journals2.scholarsportal.infoScholars Portal Ejournalsقیمت 
  *zbmath.orgzbMATH - the first resource for mathematicsقیمت 
  *referenceworks.brillonline.comBrill Online Reference Worksقیمت 
  *ulrichsweb.serialssolutions.comUlrichsweb Global Serials Directoryقیمت 
  *jaypeedigital.comJaypee Brothers Medical Publishersقیمت 
  *www.i-law.comi-lawقیمت 
  *methods.sagepub.comSAGE Research Methodsقیمت 
  *unboundmedicine.comUnbound Medicineقیمت 
  *lyellcollection.orgLyell Collection: Geological Society Publications Onlineقیمت 
  *iwaponline.comIWAP Onlineقیمت 
  *trrjournalonline.trb.orgTransportation Research Record Journal Onlineقیمت 
  *gsapubs.orgGeological Society of America publicationsقیمت 
  *computer.orgIEEE Computer Societyقیمت 
  *bssaonline.orgBulletin of the Seismological Society of Americaقیمت 
  *jle.comJohn Libbey Eurotext - Accueilقیمت 
  *ans.orgAmerican Nuclear Societyقیمت 
  *seg.orgSEG Digital Library (Society of Exploration Geophysicists)قیمت 
  *jove.comJoVE | Peer Reviewed Scientific Video Journalقیمت 
  *icsd.fiz-karlsruhe.deInorganic Crystal Structure Database (ICSD Web)قیمت 
  *naturalmedicines.therapeuticresearch.comNatural Medicinesقیمت 
  *pdcnet.orgPhilosophy Documentation Centerقیمت 
  *ci.nii.ac.jpCiNiiقیمت 
  *asnjournals.orgAmerican Society of Nephrologyقیمت 
  *thejns.orgJNS (Journal of Neurosurgery) قیمت 
  *cshprotocols.cshlp.orgCold Spring Harbor Protocolsقیمت 
  *esdu.comIHS ESDU (Engineering Design Software and Methods Tools)قیمت   لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

  کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت پیشگامان پردازش صفر و یک به شماره ثبت 2020 می باشد.