دانلود موفق: 696775

درصد دانلود موفق روز گذشته: %99.73

تعداد دانلود موفق روز گذشته: 5527

تعداد کاربران: 11128

مراکز طرف قرارداد: 10


720 هزار کتاب نایاب پایگاه Ebrary به بخش جستجوی کتاب سامانه اضافه شد

**دسترسی به استانداردهای پایگاه های IEEE,ISO,ASTM رایگان شد**

منابع رایگان سامانه:

  • آرشیو 50 میلیونی مقاله و کتاب از تمام پایگاه ها

  • دسترسی به 99 درصد مقالات قدیمی و جدید پایگاه های ScienceDirect ،Springer و IEEE

  • یک و نیم میلیون آرشیو کتاب

  • جستجو و دانلود سه میلیون پایان نامه از تمام دانشگاه های جهان

  • دسترسی به استانداردهای پایگاه های IEEE,ISO,ASTM (روزانه 1 استاندارد)


* نام سایت درباره سایت لینک
**Scopusبزرگترين پايگاه نمایه استنادیقیمت 
**Web of Scienceپايگاه نمایه استنادیقیمت 
**InCitesدسترسی به دیتابیس های InCites و Essential Science Indicators پایگاه thomsonreuters.comقیمت 
**JCRارزیابی مجلات ISIرایگان (وارد شوید)
**Scivalپایگاه استنادی تجزیه و تحلیل پژوهشی SciValقیمت 
**FirstSearchجستجو در پایگاه اطلاعات WorldCatرایگان (وارد شوید)
**Engineering Villageبانك اطلاعاتي جامع مهندسيقیمت 
**MathSciNetﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎتی در علوم ریاضیقیمت 
**Reaxysجستجو در حوزه شيمي و علوم وابستهقیمت 
**AccessScienceدانشنامه‌ی علمی و صنعتیقیمت 
**Access Engineeringدانشنامه‌ی مهندسیقیمت 
**ProQuestدسترسی به بیش از 1,900,000 پایان‌نامهقیمت 
**ClinicalKeyانواع متون و محتوای تخصصی حوزه های پزشکیقیمت 
**Lyndaارائه دهنده‌ی ویدئوهای آموزشیقیمت 
**Films On Demandارائه دهنده‌ی ویدئوهای آموزشیقیمت 
**Ovidجستجو و دسترسی به محتوای ژورنال‌ها و کتاب‌های علوم پايه، علوم زيستی و پزشکیقیمت 
**UpToDateاطلاعات تفصیلی درباره مراقبت از بیمار و موارد بالینیقیمت 
**HeinOnlineدانلود نامحدودقیمت 
**orbit.comدسترسی به بیش از 70 میلیون اختراع از 95 کشور دنیاقیمت 
*sciencedirect.comScience Directقیمت 
*link.springer.comSpringer Linkقیمت 
*ieeexplore.ieee.orgIEEE/IEE Electronic Libraryقیمت 
*onlinelibrary.wiley.comWiley Online Libraryقیمت 
*tandfonline.comTaylor & Francis Onlineقیمت 
*online.sagepub.comSage Journal Onlineقیمت 
*onepetro.orgOnePetroقیمت 
*pubs.acs.orgACS Publicationsقیمت 
*pubs.rsc.orgRSC Publishingقیمت 
*osapublishing.orgOptics InfoBase (OSA)قیمت 
*ascelibrary.orgASCE Online Research Libraryقیمت 
*content.iospress.comIOS Pressقیمت 
*epubs.siam.orgSIAMقیمت 
*asmedigitalcollection.asme.orgAmerican Society of Mechanical Engineers (ASME)قیمت 
*jstor.orgJstorقیمت 
*dl.acm.orgACM Digital Libraryقیمت 
*search.ebscohost.comEbscohostقیمت 
*ams.orgAmerican Mathematical Society (AMS)قیمت 
*nature.comnatureقیمت 
*igi-global.comIGI Globalقیمت 
*iopscience.iop.orgIOPscienceقیمت 
*mhebooklibrary.comMcGraw-Hill eBooksقیمت 
*karger.comKarger E-Journalsقیمت 
*techno-press.orgTechno Pressقیمت 
*eurekaselect.comEurekaSelect (Bentham Science) قیمت 
*nrcresearchpress.comNRC Research Pressقیمت 
*oxfordjournals.orgOxford Journalsقیمت 
*emeraldinsight.comEmerland Insightقیمت 
*bioone.orgBioOne (BioOne.org)قیمت 
*oxfordhandbooks.comOxford Handbooks Onlineقیمت 
*journals.aps.orgAmerican Physical Society (APS)قیمت 
*icevirtuallibrary.comICE Virtual Libraryقیمت 
*spiedigitallibrary.orgSPIE Digital Libraryقیمت 
*scitation.aip.orgAmerican Institute of Physics(AIP)قیمت 
*liebertpub.comMary Ann Liebertقیمت 
*crcnetbase.comCRCnetBASEقیمت 
*rcpsych.orgJournlas of Royal College of Psychiatrists (rcpsych)قیمت 
*sciencemag.orgScience Online (AAAS)قیمت 
*annualreviews.orgAnnual Reviewsقیمت 
*cabdirect.orgCAB Directقیمت 
*saemobilus.sae.orgSAE mobilusقیمت 
*aacrjournals.orgAmerican Association of Cancer Researchقیمت 
*phycologia.orgInternational Phycological Societyقیمت 
*journals.aace.comAmerican Association of Clinical Endocrinologists (AAAC)قیمت 
*inderscienceonline.comInderscience Onlineقیمت 
*aclandanatomy.comAcland's Video Atlas of Human Anatomyقیمت 
*infoweb.newsbank.comNewsBank InfoWebقیمت 
*journals.asm.orgAmerican Society For Microbiology (ASM)قیمت 
*birpublications.orgBritish Institute of Radiology (BIR)قیمت 
*journals.bmj.comBMJ Journals Onlineقیمت 
*dukejournals.orgDuke University Pressقیمت 
*jamanetwork.comJAMA Networksقیمت 
*palgraveconnect.comPalgrave Connect eBooksقیمت 
*oecd-ilibrary.orgOECD iLibraryقیمت 
*jopdentonline.orgAcademy of Operative Dentistryقیمت 
*joponline.orgAmerican Academy of Periondotologyقیمت 
*mitpressjournals.orgMIT Press Journalsقیمت 
*royalsocietypublishing.orgRoyal Society Publishingقیمت 
*aaapjournals.infoAmerican Association of Avian Pathologists (AAAP)قیمت 
*jcronline.orgJournal of Coastal Research Onlineقیمت 
*quintpub.comQuintessence Publishingقیمت 
*futuremedicine.comFuture Medicineقیمت 
*pubs.asha.orgAmerican Speech-Language-Hearing Association (ASHA)قیمت 
*www.iiarjournals.orgInternational Institute of Anticancer Researchقیمت 
*jaapl.orgAmerican Academy of Psychiatry and the Law Onlineقیمت 
*ajcc.aacnjournals.orgAmerican Association of Critical Care Nursesقیمت 
*nutrition.orgAmerican Society for Nutrition (ASN)قیمت 
*ems-ph.orgEuropean Mathematical Society Publishing House: EMSقیمت 
*geoscienceworld.orgGeoScience World (GeoRef)قیمت 
*pubsonline.informs.orgINFORMS PubsOnlineقیمت 
*nowpublishers.comnow publishersقیمت 
*healio.comHealio: Medical News, Journals, and Free CMEقیمت 
*jleukbio.orgSociety for Leukocyte Biologyقیمت 
*pediatrics.aappublications.orgAmerican Academy of Pediatrics (AAP)قیمت 
*ajnr.orgAmerican Jiurnal Of Neuroradiologyقیمت 
*fq.math.caFibonacci Quarterlyقیمت 
*login.westlaw.co.ukWestlaw UKقیمت 
*physiology.orgAmerican Physiological Society eJournalsقیمت 
*batesvisualguide.comBates Visual Guide to Physical Examinationقیمت 
*blackwellreference.comBlackwell Reference Onlineقیمت 
*booksandjournals.brillonline.comBrill Online Books & Journalsقیمت 
*search.informit.com.auInformitقیمت 
*hstalks.comHenry Stewart Talks - The Business & Management Collectionقیمت 
*magonlinelibrary.comMAG online libraryقیمت 
*acu.kanopystreaming.comKanopyقیمت 
*pep-web.orgPEP - Psychoanalytic Electronic Publishingقیمت 
*psychiatryonline.orgPsychiatry Onlineقیمت 
*journals.rcni.comRCNi (was Royal College of Nursing Publishing Company)قیمت 
*aota.orgAmerican Occupational Therapy Associationقیمت 
*streaming.videatives.comVideatives Streaming Serviceقیمت 
*oxfordscholarship.comOxford Scholarshipقیمت 
*accessmedicine.mhmedical.comAccess Medicine (McGraw-Hill)قیمت 
*accesspediatrics.mhmedical.comAccess Pediatrics (McGraw-Hill)قیمت 
*accesspharmacy.mhmedical.comAccess Pharmacy (McGraw-Hill)قیمت 
*video.alexanderstreet.comAlexander Street Videoقیمت 
*find.galegroup.comGALE Cengage Learningقیمت 
*palgrave-journals.comInternational Abstracts in Operations Research (IAOR)قیمت 
*biochemj.orgBioChemical Journalقیمت 
*plantcell.orgAmerican Society of Plant Biologists (PLANT cell)قیمت 
*alr-journal.orgAquatic Living Resourcesقیمت 
*aanda.orgAstronomy & Astrophysics (A&A)قیمت 
*eas-journal.orgEAS Publications Seriesقیمت 
*epjap.orgThe European Physical Journal Applied Physics (EPJ AP)قیمت 
*esaim-cocv.orgESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations (ESAIM: COCV)قیمت 
*esaim-m2an.orgESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis (ESAIM: M2AN)قیمت 
*esaim-ps.orgESAIM: Probability and Statistics (ESAIM: P&S)قیمت 
*fruits-journal.orgFruitsقیمت 
*metrology-journal.orgInternational Journal of Metrology and Quality Engineering (IJMQE)قیمت 
*mmnp-journal.orgMathematical Modelling of Natural Phenomenaقیمت 
*mechanics-industry.orgMechanics & Industryقیمت 
*metallurgical-research.orgMetallurgical Research & Technologyقیمت 
*mov-sport-sciences.orgMovement & Sport Sciences - Science & Motricitéقیمت 
*radioprotection.orgRadioprotectionقیمت 
*rairo-ro.orgRAIRO - Operations Researchقیمت 
*rairo-ita.orgRAIRO - Theoretical Informatics and Applications (RAIRO: ITA)قیمت 
*mov-sport-sciences.orgMovement & Sport Sciences - Science & Motricitéقیمت 
*jamaevidence.mhmedical.comJAMAevidence (McGraw-Hill)قیمت 
*oed.comOED: Oxford English Dictionary (Oxford University Press)قیمت 
*muse.jhu.eduProject MUSE (John Hopkins University)قیمت 
*journals2.scholarsportal.infoScholars Portal Ejournalsقیمت 
*zbmath.orgzbMATH - the first resource for mathematicsقیمت 
*referenceworks.brillonline.comBrill Online Reference Worksقیمت 
*ulrichsweb.serialssolutions.comUlrichsweb Global Serials Directoryقیمت 
*jaypeedigital.comJaypee Brothers Medical Publishersقیمت 
*www.i-law.comi-lawقیمت 
*methods.sagepub.comSAGE Research Methodsقیمت 
*unboundmedicine.comUnbound Medicineقیمت 
*lyellcollection.orgLyell Collection: Geological Society Publications Onlineقیمت 
*iwaponline.comIWAP Onlineقیمت 
*trrjournalonline.trb.orgTransportation Research Record Journal Onlineقیمت 
*gsapubs.orgGeological Society of America publicationsقیمت 
*computer.orgIEEE Computer Societyقیمت 
*bssaonline.orgBulletin of the Seismological Society of Americaقیمت 
*jle.comJohn Libbey Eurotext - Accueilقیمت 
*ans.orgAmerican Nuclear Societyقیمت 
*seg.orgSEG Digital Library (Society of Exploration Geophysicists)قیمت 
*jove.comJoVE | Peer Reviewed Scientific Video Journalقیمت 
*icsd.fiz-karlsruhe.deInorganic Crystal Structure Database (ICSD Web)قیمت 
*naturalmedicines.therapeuticresearch.comNatural Medicinesقیمت 
*ci.nii.ac.jpCiNiiقیمت 
*asnjournals.orgAmerican Society of Nephrologyقیمت 


Iran Paper

سامانه دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

بازار آپارات تلگرام
تماس با ما

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت پیشگامان پردازش صفر و یک به شماره ثبت 2020 می باشد.